Ekonip

DE DE DE

Bezpieczeństwo składowania

Kompleks magazynowy w Radziejowicach spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Ze względu na charakter obsługiwanych towarów, magazyny są co roku modernizowane pod względem zabezpieczeń technicznych i systemowych a pracujący personel przechodzi, kilka razy w roku, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Dzięki przykładaniu tak dużej wagi do zabepieczeń, od początku działaności firmy, żaden pracownik lub osoba postronna nie uległy wypadkowi. Skażeniu nie uległo również środkowisko naturalne.

MAGAZYN ZABEZPIECZONY ZGODNIE Z STANDARDAMI NFPA
(National Fire Protection Association)


Na bezpieczne ich składowanie pozwalają nowoczesne rozwiązania technologiczne, z których skorzystano przy budowie magazynu m.in.:

Dodatkowo magazyn posiada:

Kompleks magazynowy EKONIP sklafikowany jest jako ZAKŁAD DUŻEGO RYZYKA (ZDR) Wystąpienia Poważnej Awarii. Nasi Klienci otrzymują możliwość przechowywania swoich produktów w obiekcie o najwyższym stopniu zabezpieczeń i jakości świadczonych usług. Więcej o ZDR w Ekonip.