Ekonip

DE DE DE

Kontakt

Ekonip Spółka z.o.o.

ul.Przemysłowa 1a
Radziejowice 96-325  

Telefon: 46/857-79-0046/857-79-00 
E-mail: kontakt@ekonip.com.pl
Fax: 46/857-79-09

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego
KRS: 0000032637, NIP: 526-17-97-951
Kapitał zakładowy: 54000,00 zł

Włodzimierz Rybacki
Prezes Zarządu
E-mail: wlodek.rybacki@ekonip.com.pl
Sławek Rybacki
Dyrektor ds. transportu
Dział: Transport
Telefon: 46/857-79-0246/857-79-02 
E-mail: slawek.rybacki@ekonip.com.pl
Leszek Rybacki
Dyrektor ds. magazynu
Dział: Magazyn
Telefon: 46/857-79-0446/857-79-04 
E-mail: leszek.rybacki@ekonip.com.pl
Maciej Rybacki
Dyrektor ds. marketingu
Dział: Marketing
Telefon: wew. 116
Tel.kom: 502-356-734
E-mail: maciej.rybacki@ekonip.com.pl
Arkadiusz Badowski
Dyrektor operacyjny
Dział: Logistyka
Telefon: 46/857-79-0046/857-79-00
Tel.kom: 502-732-192
E-mail: arkadiusz.badowski@ekonip.com.pl
Marek Niewola
Inspektor DGSA, Kierownik spedycji
Dział: Kierownik Transportu i Spedycji
Telefon: 46/857-79-0646/857-79-06
E-mail: marek.niewola@ekonip.com.pl
Daniel Radzymiński, Mariusz Wojtyniak
Spedytor
Dział: Transport
Telefon: 46/857-79-0346/857-79-03
Tel.kom: 516-147-836
E-mail: spedycja@ekonip.com.pl
Fax: 46/857-79-09
Piotr Zemlik
Kierownik magazynu
Dział: Magazyn
Telefon: 46/857-74-7646/857-74-76
Tel.kom: 510-268-501
E-mail: piotr.zemlik@ekonip.com.pl
Marcin Kurowski, Marcin Wojtyniak
Zastępca kiierownika magazynu
Dział: Magazyn
Telefon: 46/857-73-7546/857-73-75
E-mail: kierownik.magazynu@ekonip.com.pl

Artur Grenda, Kamil Sadowski
Dział Przyjęć Towaru
Dział: Magazyn
Telefon: 46/857-79-0846/857-79-08
E-mail: artur.grenda@ekonip.com.pl
Fax: 46/857-79-09