Ekonip

DE DE DE

Zalety współpracy z firmą Ekonip

Redukcja kosztów logistycznych

Dzięki zastosowaniu wyspecjalizowanego systemu QGUAR WMS, uzyskujemy nieocenione narzędzie wspomagające wszystkie procesy magazynowe, co w efekcie pozwala na dużo sprawniejszą i szybszą obsługę poszczególnych Klientów.

Sam tylko fakt zwiększenia wydajności, czyli możliwości obsługi w tym samym czasie znacznie większej ilości zdarzeń niż wówczas, gdy brak w magazynie takiego narzędzia, daje firmie bardzo wymierne korzyści ekonomiczne, które przekładają się również na obniżenie kosztów ponoszonych przez naszych Klientów. 

Wprowadzenie tak nowoczesnego systemu wspomagającego prace w naszym magazynie umożliwiło:

Dzięki czemu udało nam się określić dodatkowe miejsca redukcji kosztów w procesie magazynowania.

Uporządkowanie procesów i zasobów

Wdrożenie w magazynie procesów, które sterują wszystkimi operacjami, wymusza zastosowanie określonych i zarazem stałych procedur pracy, które w efekcie porządkują całokształt funkcjonowania jednostki logistycznej.

Ekonip gromadzi szczegółowe informacje na temat wymiarów składowiska, postrzeganego w sposób fizyczny, jak również gabarytów towaru. Takie „spojrzenie” dostarcza procedurom i algorytmom wystarczającą ilość danych do optymalizacji poszczególnych procesów łańcucha logistycznego. W tak uporządkowanym układzie o wiele łatwiej o lepszą obsługę Klienta i czas na innowacje.

Monitoring prac

Bardzo precyzyjnie nadzoruje się wszystkie etapy prac, jakie mają miejsce w magazynie, umożliwiając zarówno ich bieżące śledzenie, jak i przegląd zdarzeń historycznych. Dodatkowe analizy i raporty pozwalają na łatwiejsze wyciąganie wniosków i późniejsze wprowadzanie usprawnień w metodach pracy.

Nowoczesne techniki

Nasza firma oferuje swoim Klientom poziom usług, w którym istnieje możliwość automatycznej identyfikacji towaru przy użyciu kodów kreskowych, nawet w tak zaawansowanych standardach jak GS1 (EAN/UCC). Wbudowana w system obsługa terminali radiowych daje użytkownikowi możliwość pełnego wyboru metod pracy w magazynie, bez konieczności zmian w systemie. Dostarczana wraz z oprogramowaniem logika operacyjna to również szereg najnowocześniejszych osiągnięć z dziedziny optymalizacji procesów logistycznych.

Współpraca z systemami obcymi

QGUAR WMS jako system o silnej specjalizacji branżowej wyposażony jest standardowo w interfejs umożliwiający wymianę danych z istniejącymi u Klienta innymi systemami, np. klasy ERP. Interfejs oferowany w systemie QGUAR WMS PRO opiera się na wymianie danych przy pomocy zewnętrznych plików, do których ma również dostęp administrator Klienta. Może on więc zdecydować gdzie i w jakiej ostatecznej formie trafią wyeksportowane przez system dane.