Ekonip

DE DE DE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowację - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Ekonip Sp. z o.o. realizuje projekt pt.

Automatyzacja procesów biznesowych między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi dzięki wdrożeniu nowego systemu informatycznego typu B2B

 

 

Projekt jest współfinansowany ze śrdoków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 8.2

Intesywność wsparcia:

40.45% kosztów kwalifikowanych

Kwota dofinansowania:

90139,40 zł

 

14 czerwca 2011 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie w ramach działania 8.2 na wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowe.j Społeczeństo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Realizowany projekt ma na celu wzrost konkurencyjności naszej organizacji oraz dostarczenie naszym obecnym jak i przyszłym Klientom najnowszych rozwiązań informatycznych, wpływających w znaczący sposób na jakość świadczonych przez nas usług.

W ramach projektu zaimplementowane oraz udostepnione zostaną najnowsze rozwiązania w zakresie B2B, tj.:

Przedstawione implementacje wpłyną m.in. na:

Dodatkowe informacje o projektach można odnaleźć na stronach:

http://www.parp.gov.pl/index/index/151

http://www.poig.gov.pl/

http://www.mswia.gov.pl/