Ekonip

DE DE DE

Magazyn ADR

Materiały Chemiczne

Magazyn Centralny w Radziejowicach specjalizuje się w składowaniu towarów niebezpiecznych, tzw. ADR-ów wszelkiego rodzaju chemii w klasach:

Na bezpieczne ich składowanie pozwalają nowoczesne rozwiązania technologiczne, z których skorzystano przy budowie magazynu m.in.:

Więcej o bezpieczeństwie w kompleksie magazynowym w zakładce: BEZPIECZEŃSTWO SKŁADOWANIA